logo  

   Bibliografia

   
1)  Stanislav Bohadlo, Wenceslao Pichl a jeho neznámé dopisy, in Jirímu Fukacovi k nedožitým 70. narozeninám, 2006, numero monografico di «Sborník prací Filozofické fakulty brnenské univerzity», v. LII-LIV, (2003-2005), pp. 91-101, pp. 99-100 |584|       3    


Legenda:
Opere citate: libri libri        opere iconografiche opere iconografiche        lettere lettere        strumenti strumenti

© 2022 Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna